Tag: เมืองโชบุน

พระราชินีโซซอโนและการสถาปนาอาณาจักรแพ็กเจ

  องค์พระราชินีโซชอโน หรือว่า พระนางโซซอโน พระนางนั้นทรงเป็นบุตรีของยอนทาบอล ผู้ปกครองเมืองโชบุน แห่งชนเผ่าเคลู พระนางนั้นทรงเป็นบุตรีคนเดียวของท่านยอนทาบอล และพระนางทรงเป็นพระมเหสีขององค์พระราชาจูมง หรือที่ได้รู้จักกันในนามว่า พระเจ้าดงเมียงซอง ผู้ซึ่งเป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรโกคูรยอ ซึ่งเป็นหนึ่งในสามอาณาจักรในเวลาต่อมาพระนางนั้นทรงมีความสามารถในการสู้รบมาก เป็นไปตามธรรมเนียมของผู้หญิงในยุคที่แผ่นดินอดีตอาณาจักรโชซอนโบราณที่ล่มสลาย ที่จะต้องฝึกฝนการต่อสู้เอาไว้เพื่อที่จะได้ป้องกันตัวจากข้าศึกศัตรูที่มาจากต่างเผ่า เพราะว่ามีชนเผ่าที่ได้แตกแยกและได้กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป พระองค์ทรงมีพระสติปัญญาเลิศลํ้าเกินหญิง พระวาจาทรงพลังเปี่ยมอำนาจ และพระองค์นั้นก็ยังทรงมีความเข็มงวดเด็ดขาดและทรงคิดวางการณ์ไกลพระนางทรงได้มีบุตรชายกับพระราชาจูมงถึงสองพระองค์ ซึ่งนั่นก็คือองค์ชายพีรูและองค์ชายอนโจ ผู้ซึ่งเป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรแพ็กเจ ด้วยพระนางทรงตระหนักดีว่า แฮ ยูริ พระเจ้ายูริ กษัตริย์องค์ที่ 2 แห่งอาณาจักรโกคูรยอ ในช่วงเวลาต่อมา พระโอรสของพระนางยีโซยา พระมเหสีอีกองค์นั้นได้รับความไว้วางใจจากพระเจ้าจูมง ให้ทรงได้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งรัชทายาท พระนางนั้นก็จึงทรงหวาดกลัวว่า ถ้าหากเกิดว่าศึกชิงบัลลังก์แห่งอาณาจักรโกคูรยอ ในช่วงที่อาณาจักรนั้นกำลังสร้างความเป็นปึกแผ่นนั้นย่อมจะไม่เป็นการดีแน่นอนพระนางก็เลยพาพระโอรสทั้งสอง รวมถึงเหล่าผู้คนที่จงรักภักดีต่อพระนาง เสด็จเดินทางลงใต้ไปตั้งเมืองใหม่ใกล้เขตชายแดนแคว้นมาฮัน 1 ใน 3 แคว้นอันเคยเป็นอดีตของอาณาจักรชินโชซอน ทรงได้ตั้งชื่ออาณาจักรว่า อาณาจักรซิบเจปักจี ทรงเลือกชัยภูมิอยู่ใกล้ๆกับที่เป็นกรุงโซล เมืองหลวงของเกาหลีใต้ในปัจจุบัน เพื่อตั้งเมืองใหม่ชื่อ วิเรซอง ซึ่งต่อมาจะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นซาบีซองเมืองซาบีในช่วงรัชสมัยของพระเจ้าซองวัง กษัตริย์องค์ที่ 26 แห่งอาณาจักรแพ็กเจแต่ว่าภายหลังที่พระนางได้ทรงเสด็จสิ้นพระชนม์ และองค์พระเชษฐาพีรูได้ทรงเสด็จสวรรคตไปซะก่อน องค์ชายอนโจทรงได้รวบรวมแผ่นดินและชนเผ่ารอบข้างให้เป็นหนึ่งได้สำเร็จด้วยความยากลำบาก พระองค์ก็ได้ทรงเปลี่ยนชื่ออาณาจักรจาก อาณาจักรซิบเจปักจีกลายมาเป็น อาณาจักรแพ็กเจองค์ชายอนโจก็ได้ทรงขึ้นครองราชย์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งแพ็กเจ และก็ทรงได้ทำการสถาปนาพระนางโซซอโน พระราชมารดา ให้ทรงขึ้นเป็นพระพันปีหลวง พระแม่เจ้าแห่งอาณาจักรแพ็กเจ หลังจากการได้สิ้นพระชนม์ของพระนาง